G5 IP40,IP66/67

1911-10/TR
1911-10/SN-TR

1912-10/TR
1912-10/SN-TR

1911/TR
1911/SN-TR

1912/TR
1912/SN-TR

1911/T-TR
1911/T-SN-TR

1912/T-TR
1912/T-SN-TR

1780-G5/16-TR

1880-G5/16-TR

1780-G5/38-TR

1880-G5/38-TR

1783-G5/16-TR

1883-G5/16-TR

1783-G5/38-TR

1883-G5/38-TR

警告.

技术信息、标准资料、安全注意事项和指南,以帮您为任何用途选择最合适的配件。

公司技术部门竭诚为客户服务,协助客户处理任何技术、标准和安装方面的问题。